The Remnant | Ruth 2:14-23 | November 30, 2014 | Travis Scott