The Remnant | Ruth 1:14-18 | November 2, 2014 | Travis Scott