The Remnant | Ruth 2:5-13 | November 23, 2014 | Travis Scott