The Remnant | Ruth 2:1-4 | November 16, 2014 | Travis Scott