The Remnant | Ruth 1:19-22 | November 9, 2014 | Travis Scott